Despre noi

Breasla Actorilor este o organizație neguvernamentală, de drept privat și utilitate publică, destinată actorilor din România.

                               
                                   

Breasla Actorilor a fost oficial fondată în anul 2016, la inițiativa lui Alex Floroiu și a celorlalți 11 membri: Ioana Floroiu, Eugen Fetescu, Andreea Secu, Crăița Mladinovici, Mădălin Mladinovici, Adrian Dinculescu, Tudor Boloca, Mihai Hurduc, Bogdan Victor, Massimiliano Nugnes și Robert Poiană.

BREASLA ACTORILOR a luat naștere în anul 2014, odată cu dobândirea personalității juridice de S.R.L.-D. Pe atunci, organizația avea un singur administrator - Alex Floroiu. Un an mai târziu, BREASLA ACTORILOR aduce împreună actori, scriitori, regizori, producători, specialiști în marketing și publicitate, programatori și consilieri, toți cu un spirit antreprenorial și simț artistic dezvoltat.

SCOPURI PRINCIPALEpromovarea principiilor protejării patrimoniului național și internațional (potrivit cărora valorile și bunurile care aparțin moștenirii culturale au calitatea de surse fundamentale ale cunoașterii trecutului și prezentului și trebuie să beneficieze de protecție), libertății de creație (potrivit căreia libertatea de exprimare artistică și de comunicare publică a faptelor și prestațiilor artistice de cultură reprezintă un drept fundamental), primordialității valorii (asigurarea condițiilor morale și materiale pentru aplicarea criteriilor de evaluare, de selecție, de promovare și afirmare a creativității și talentului), autonomiei instituționale (potrivit căreia inițierea și desfășurarea proiectelor culturale, artistice, educațio-nale și sportive nu pot fi restrânse pe criterii de naționalitate, etnie, vârstă, sex, religie, concepții publice, situație socială ori grad de cultură), șansei egale la cultură și educație (conform căreia se asigură accesul și participarea tuturor cetățenilor la cultură, artă, educație și sport, cât și dezvoltarea vieții spirituale a colectivităților, în toată diversitatea acestora), principiul identității culturale în circuitul mondial de valori (asigurarea protejării patrimoniului cultural național și promovarea în circuitul național și internațional a valorilor spiritualității naționale);
promovarea valorilor culturii românești și universale din toate domeniile și prin toate mijloacele legale, în țară și în străinătate;
inițierea diferitelor categorii de populație (indiferent de vârstă, sex, etnie, religie, etc.), în deprinderea cunoștințelor teoretice și practice în vederea dezvoltării tuturor formelor de exprimare cultural-artistică, creativ-recreativă, instructiv-educativă, socială și sportivă;
promovarea, organizarea și desfășurarea de activități și proiecte de educație non-formală în România și în străinătate, ce urmăresc pregătirea, formarea și dezvoltarea continuă a tinerilor și a adulților la nivel personal și profesional, în vederea atingerii obiectivelor personale și profesionale propuse de către aceștia;
promovarea valorilor care țin de șansa de egalitate a membrilor comunității și, în același timp, promovarea activităților de combatere a excluziunii sociale.

OBIECTIVE


promovarea principiilor și a valorilor cultural-artistice;

inițierea, organizarea și promovarea evenimentelor cultural-artistice;

educație prin artă, cultură și sport;

înființarea și organizarea de ansambluri și spații cultural-artistice;

promovarea turismului național cultural-artistic;

impresariere artistică;

colaborări și parteneriate;

accesare fonduri interne și externe.